Деян Йосифов

 Personal Website & Blog

Дефиниране на клас Матрица – C# – Част 2 – Задача 6 – Multidimensional Arrays

Условието на задачата е: 6.* Write a class Matrix, to holds a matrix of integers. Overload the operators for adding, subtracting and multiplying of matrices, indexer for accessing the matrix content and ToString(). Тази задача лично на мен ми беше изключително полезна и интересна, тъй като за първи път се сблъсках с дефинирането на клас […]

Read the rest of this entry »