Деян Йосифов

 Personal Website & Blog

Archive for the 'C#' Category

Проект по VRML

С наближаването на сесията във ФМИ наближават и сроковете за предаването на проектите :). Този блог пост е посветен на първия проект, който направих за този семестър, който съответно е по VRML. Следва и описанието на проекта:

Read the rest of this entry »

Tetris game – Telerik OOP Teamwork

След тази седмичната екипна работа в Телерик, реших да споделя и резултата от работата на моя отбор – Chipmunk :). Като начало ние си бяхме поставили за цел да направим имплементация на популярната игра Тетрис и като краен резултат, въпреки краткия срок и многото други домашни и задачки, които трябваше да движим успоредно с отборната […]

Read the rest of this entry »

Пресмятане на Аритметичен израз с приоритети на операторите

Реших да разкажа, за моята имплементация, на една от задачите от втората част от курса по C# в Telerik Academy, а именно примерна имплементация на алгоритъма Shunting yard, за пресмятане на аритметичен израз. В случая като въведение в проблема, ще дам един пример, за такъв аритметичен израз и неговото пресмятане със съответните приоритети на операторите: […]

Read the rest of this entry »

Дефиниране на клас Матрица – C# – Част 2 – Задача 6 – Multidimensional Arrays

Условието на задачата е: 6.* Write a class Matrix, to holds a matrix of integers. Overload the operators for adding, subtracting and multiplying of matrices, indexer for accessing the matrix content and ToString(). Тази задача лично на мен ми беше изключително полезна и интересна, тъй като за първи път се сблъсках с дефинирането на клас […]

Read the rest of this entry »