Деян Йосифов

 Personal Website & Blog

Archive for March, 2013

Tetris game – Telerik OOP Teamwork

След тази седмичната екипна работа в Телерик, реших да споделя и резултата от работата на моя отбор – Chipmunk :). Като начало ние си бяхме поставили за цел да направим имплементация на популярната игра Тетрис и като краен резултат, въпреки краткия срок и многото други домашни и задачки, които трябваше да движим успоредно с отборната […]

Read the rest of this entry »

Пресмятане на Аритметичен израз с приоритети на операторите

Реших да разкажа, за моята имплементация, на една от задачите от втората част от курса по C# в Telerik Academy, а именно примерна имплементация на алгоритъма Shunting yard, за пресмятане на аритметичен израз. В случая като въведение в проблема, ще дам един пример, за такъв аритметичен израз и неговото пресмятане със съответните приоритети на операторите: […]

Read the rest of this entry »